Hem

På Sannakulla Lantgård föder vi upp grisar och andra djur i en liten skala. Utöver grisar har vi nötkreatur och lamm. Gården har varit i familjens ägor i flera genrationer.


Sannakulla lantgård ligger i Sandby mosse utanför Södra Sandby i Lunds kommun. Det ligger i ett naturområde där vi kan föda upp våra djur i en lugn och trygg miljö med frisk luft.


Välkommen till Sannakulla Lantgård

Sannakulla lantgård är en familjegård utanför Södra Sandby.


Vi erbjuder försäljning av kött från vår gård.

• Gården är ansluten till svenska djurhälsovården
• Våra grisar är anslutna till grundcerifierad gris
• Vi föder upp våra grisar med mestadels egenproducerat foder
• Våra grisar vistas utomhus från två månaders ålder
• Våra suggor stressas inte i sin naturliga rytm och får vara utomhus när mjölken sinar
• Våra grisar slaktas på ett mindre slakteri där de tas de emot i en stressfri miljö och får en
  egen mottagningsbox. 
• Slakteriet styckar, etiketterar och vakuumförpackar och har full certifiering.

Vi finns på Reko-ringen i Södra Sandby, Lund, Malmö och Eslöv

Gör en beställning här på vår hemsida och hämta dina varor på gården